A törvény kötelez

Egy vállalat életében számos olyan kötelező tevékenység van, amelyet törvényi jogszabályok sokasága ír elő. Az egyik ilyen terület a tűzvédelem, annak feladatait meghatározó jogszabályokkal behatárolt kötelezettséghalmaza.

A vállalatok számára ez elsősorban nem jelent mást, mint olyan belső szabályozási rendszerek kialakítását, amelyek megakadályozzák a tűzesetek kialakulását és hatásaként természetesen a vállalati, természeti károkat, valamint az emberéletre jelentett veszélyt egyaránt. A vállalatok feladata, hogy olyan technológiai megoldásokat, napi működési tevékenységet, menekülési útvonalakat, jelzőberendezéseket alakítsanak ki, amelyek ezt a követelményt maximális szinten kiszolgálják és teljesítik.

Alapvetően a tűzvédelem a tűz kialakulásának megelőzését, a kialakult tűz lehető leghatékonyabb és leggyorsabb eloltását, és a sajnálatos tűzesemények kivizsgálási feladatait egyaránt magába foglalja. A vállalatok feladata elsősorban nyilván a tűzmegelőzés. A cég életében a tűzmegelőzési szabályokat úgy kell kialakítani, hogy teljeskörűen biztosítva legyen az összes dolgozó egészsége, testi épsége a munkavégzés teljes időtartama alatt, tehát, hogy a biztonságos munkavégzés mindig és minden körülmények között biztosított legyen a vállalat dolgozói számára.

A jogszabály ezt a feladatot a tulajdonosokra, ügyvezetőkre ruházza. Legalábbis az ő felelősségük, hogy olyan partnert, szolgálatót keressenek, aki maradéktalanul és teljes mértékben képes megvalósítani a törvényi jogszabályok által előírt kötelezettségeket. Természetesen, ha nem kívánják külső szolgáltatótól igénybe venni a feladatkör megvalósításához szükséges tudást, tapasztalatot, szakértelmet, saját munkavállaló szakértő alkalmazásával is eleget tehetnek a kötelezettségeknek.

A tűzvédelem területéhez kapcsolódóan számos feladat jelentkezik a vállalatok életében. Szabályzat elkészítése, tűzriadó terv elkészítése, tűzriadó gyakorlat levezénylése, a tűzoltó készülékek és tűzcsap ellenőrzése, a tűzvédelmi eszközök nyilvántartásának elkészítése, tűzveszélyességi osztályok kialakítása, oktatások elvégzése, stratégiai módszerek kidolgozása veszélyhelyzet esetére.

Akár saját munkavállalóként alkalmazott szakértő segítségével, akár külső szolgáltató segítségével, de fontos úgy kialakítani ezeket a szabályzatokat és a működést magát, hogy az a jogszabályi feltételeknek maradéktalan megfeleljen, hiszen egy-egy ellenőrzés alkalmával a feltárt hibák száma és azok súlyossága alapján akár komoly büntetések is érhetik a vállalatot. Nem beszélve arról, hogy tűzeset bekövetkezte esetén a jelentős anyagi kár és a munkavállalók testi épségének veszélye felbecsülhetetlen károkat okozhat melyeket jobb megelőzni, hiszen utólag már csak azok felmérését végezhetjük el.